Wp³yw Aplikacji Kinesiotapingu Na Obrzêk Limfatyczny ...

Wp³yw aplikacji kinesiotapingu na obrzêk limfatyczny ...

KTUS-DoCol-4 - 08-Sep-2010 Ka¿da z badanych kobiet by³a poddana terapii kinesio-taping [5,6]. W cyklu 20-dniowym limfatyczne aplikacje ki-nesiotex by³y wykonywane ...

Download Wp³yw Aplikacji Kinesiotapingu Na Obrzêk Limfatyczny ... document
File Info
Filename : the-influence-of-kinesiotaping-applications-on-lymphoedema-of-an-upper-limb-in-woman-after-mastectomy.pdf
Language : English
Filesize : 3,542 KB
Published :
Viewed : 2,474 View

Read Wp³yw Aplikacji Kinesiotapingu Na Obrzêk Limfatyczny ...