Toerisme (tourism) - Department Of Basic

Toerisme (Tourism) - Department of Basic

Hoewel die Nasionale Kurrikulumverklaring Graad R-12 sy vertrekpunt in die vorige kurrikulum vind, het daar wel vernuwing ingetree wat ... 4.4.4 Praktiese assesseringstaak (PAT) . (c) Onderrigtyd vir Tale in Graad R-2 is 10 uur en vir Graad 3 is 11 uur. . (a) Die onderrigtyd in die Senior Fase is soos volg: VAK. UUR.

Download Toerisme (tourism) - Department Of Basic document
File Info
Filename : toerisme.pdf
Language : English
Filesize : 515 KB
Published :
Viewed : 1,114 View

Read Toerisme (tourism) - Department Of Basic