kriteria vir graad 10 toerisme pat

Download kriteria vir graad 10 toerisme pat document
On this page you can read or download kriteria vir graad 10 toerisme pat in PDF format. If you don't see any interesting for you, use our search form on bottom ↓ .
Toerisme (Tourism) - Department of Basic

Toerisme (Tourism) - Department of Basic

Hoewel die Nasionale Kurrikulumverklaring Graad R-12 sy vertrekpunt in die vorige kurrikulum vind, het daar wel vernuwing ingetree wat ... 4.4.4 Praktiese assesseringstaak (PAT) . (c) Onderrigtyd vir Tale in Graad R-2 is 10 uur en vir Graad 3 is 11 uur. . (a) Die onderrigtyd in die Senior Fase is soos volg: VAK. UUR.

Toerisme - Department of Basic Education

Toerisme - Department of Basic Education

Maar die ondervinding van implementering het as aansporing vir 'n kurrikulumvernuwing in 2000 gedien. .... 2.3 Tydindeling vir die vak Toerisme in die kurrikulum . Voordele van gradering vir die toeriste en die plek van akkommodasie . Airports Company South Africa (ACSA), SA Heritage Resources Agency (SAHRA) .

TOERISME - National Department of Basic Educatio

TOERISME - National Department of Basic Educatio

Hierdie praktiese assesseringstaak is die enigste amptelike praktiese eksamen vir graad 12-Toerisme-leerders in 2015. Die PAT

TOERISME - education.gov.za

TOERISME - education.gov.za

Hierdie praktiese assesseringstaak is die enigste amptelike praktiese eksamen vir graad 12-Toerisme-leerders in 2015. Die PAT mag onder geen omstandighede vervang ...

Toerisme - Department of Basic Education

Toerisme - Department of Basic Education

TOERISME GRAAD 10-12 ... Hoewel die Nasionale Kurrikulumverklaring Graad R-12 sy vertrekpunt in die . 1.4.2 Intermedire Fase . werk aan die PAT.

Download - Thutong

Download - Thutong

EKONOMIESE EN BESTUURSWETENSKAPPE GRAAD 7-9. 2 ... (c) Onderrigtyd vir Tale in Graad R-2 is 10 uur en vir Graad 3 is 11 uur. Finansile bestuur, rekeningkunde as 'n werktuig vir die bestuur van 'n besigheid, en rekordhouding;.

graad 12 september 2012 toerisme memorandum -

graad 12 september 2012 toerisme memorandum -

12 Sep 2012 ... 1.3 1.3.1 E (Identifiseer die behoeftes van reisiger) uiteengesit is vir die transformasie van die Toerisme- . ander voordele ontvang nie.

REGISTRASIEVORM 2016 - Impak

REGISTRASIEVORM 2016 - Impak

Bladsy 6 van 9 VOO-fase: Graad 10 en 11 Kies jou Wiskunde Graad 10 Graad 11 Graad 10 Graad 11 Die leerder het graad 10 suksesvol afgelê en 'n geldige finale graad 10 ...