toerisme pat 2015

Download toerisme pat 2015 document
On this page you can read or download toerisme pat 2015 in PDF format. If you don't see any interesting for you, use our search form on bottom ↓ .
TOERISME - National Department of Basic Educatio

TOERISME - National Department of Basic Educatio

Hierdie praktiese assesseringstaak is die enigste amptelike praktiese eksamen vir graad 12-Toerisme-leerders in 2015. Die PAT

TOERISME - education.gov.za

TOERISME - education.gov.za

Hierdie praktiese assesseringstaak is die enigste amptelike praktiese eksamen vir graad 12-Toerisme-leerders in 2015. Die PAT mag onder geen omstandighede vervang ...

Toerisme - Department of Basic Education

Toerisme - Department of Basic Education

TOERISME GRAAD 10-12 ... Hoewel die Nasionale Kurrikulumverklaring Graad R-12 sy vertrekpunt in die . 1.4.2 Intermedire Fase . werk aan die PAT.

SUMMARY OF SUBJECT ASSESSMENT PROGRAMME GRADE 9

SUMMARY OF SUBJECT ASSESSMENT PROGRAMME GRADE 9

Theory. 6. Exam. 6. TECHNOLOGY. 9. 1. Cycle test. 2. Mini-Pat. 3. Examination. 4. Mini-Pat. 5. Cycle Test. 6. Mini-Pat. 7. Final Exam. 8. Mini-Pat. 8.

TOERISME - education.gpg.gov.za

TOERISME - education.gpg.gov.za

1. INLEIDING Die Praktiese Assesseringstaak vir Toerisme moet die leerders die geleentheid gee om hul begrip van dietoerismebedryf as 'n dinamieseekonomiese

TOERISME EKSAMENRIGLYNE GRAAD 12 2014

TOERISME EKSAMENRIGLYNE GRAAD 12 2014

2014 . Hierdie riglyne bestaan uit 13 bladsye. Toerisme 2 DBE/2014 Eksamenriglyne Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief . ... (Sien ook die Junie-

GRAAD 10 VAKKEUSE INLIGTINGSTUK -

GRAAD 10 VAKKEUSE INLIGTINGSTUK -

2 2. KEUSEVAKKE 2.1 TOERISME WAT BEHELS DIE VAK? Toerisme is die studie van die aktiwiteite, dienste en industrie wat n reiservaring aan groepe of

graad 12 september 2012 toerisme memorandum -

graad 12 september 2012 toerisme memorandum -

12 Sep 2012 ... 1.3 1.3.1 E (Identifiseer die behoeftes van reisiger) uiteengesit is vir die transformasie van die Toerisme- . ander voordele ontvang nie.

Toerisme - Department of Basic Education

Toerisme - Department of Basic Education

Maar die ondervinding van implementering het as aansporing vir 'n kurrikulumvernuwing in 2000 gedien. .... 2.3 Tydindeling vir die vak Toerisme in die kurrikulum . Voordele van gradering vir die toeriste en die plek van akkommodasie . Airports Company South Africa (ACSA), SA Heritage Resources Agency (SAHRA) .